Jak często polskie przedsiębiorstwa wymieniają telefony komórkowe?

Posted on 14 kwietnia 2017 · Posted in Bez kategorii
Lata spędzone w branży skupu telefonów komórkowych pozwoliły nam zaobserwować pewne tendencje odnośnie częstotliwości wymian służbowych aparatów w zależności od branży w jakiej pracuje dana firma.
Dla porównania tej kwestii, dokonaliśmy następującego podziału:
Grupa pierwsza: 1 rok lub mniej:
Zdecydowanie do tej grupy należy branża budowlana i transportowa, gdzie telefony są poddawane bardzo dużej eksploatacji, często w niełatwych warunkach dla urządzeń elektronicznych.
Grupa druga: od roku do 2 lat:
Do tej grupy zaliczyliśmy głównie branżę handlową w której, telefon komórkowy w większości jest głównym narzędziem pracy jednak warunki pracy są zdecydowanie bardziej przyjazne dla aparatów.
Grupa trzecia: powyżej 2 lat:
Tutaj sklasyfikowaliśmy wszystkie firmy z branży kreatywnej i usługowej, telefon komórkowy w  przedsiębiorstwach z tej grupy nie jest głównym narzędziem pracy a sposób jego eksploatacji pozwala zachować dłuższą żywotność,