1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę „Moby.pl” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Kościerzyńska 32; 51-416 Wrocław) wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000435984, posiadającą REGON: 021986625 oraz NIP: 8982201648, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia na kontakt telefoniczny za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.moby.pl na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) w/w Rozporządzenia. Dane osobowe bedą przetwarzane w następującym zakresie: imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia niniejszej zgody. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również o przysługującym mi prawie do wniesienia skargi do UODO.
Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej nieudzielenie spowoduje niemożność przetworzenia zapytania.